czodsazená osa
enoffset axis
fraxe m décalé
geAbsetzungsachse e
ru
skodsadená os
cz

odsazená osa

osa stavebního objektu rovnoběžně posunutá od hlavní osy, obvykle o zaokrouhlenou vzdálenost, z důvodu zajištění hlavní osy nebo obejití překážky

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována