czodsazení oblouku kružnice, odsun oblouku kružnice
enoffset of circular arc
frdécalage m de cercle, décalage m d'arc de cercle
geAbsetzen s des Kreisbogens
ru
skodsadenie oblúka kružnice, odsun oblúka kružnice
cz

odsazení oblouku kružnice, odsun oblouku kružnice

vzdálenost, o níž se odsazuje oblouk kružnice od tečny pro vložení přechodnice

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována