czosa liniového stavebního objektu
enaxis of a linear structure
fraxe m de construction linéaire
geAchse e des linienförmigen Bauobjektes
ruось линейнего сооружения
skos líniového stavebného objektu
cz

osa liniového stavebního objektu

směrová složka trasy

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 730401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována