czosa mostu
enbridge axis
fraxe m de pont
geBrückenachse e
ruось моста
skos mosta
cz

osa mostu

čára totožná s osou převáděné komunikace, u sdružených mostů půdorysná čára určovaná individuálně případ od případu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována