czosa přehrady
enaxis of a dam, axis of a barrage
fraxe m de barrage
geTalsperrenachse e
ruось плотины
skos priehrady
cz

osa přehrady

čára vedená obvykle osou koruny přehrady nebo některým charakteristickým bodem jejího příčného profilu (volí se podle typu hráze)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále