czpootočení
enslew, angular displacement
frangle m de rotation, angle m de pivotement
geKantung e
ruповорот
skpootočenie
cz

pootočení

úhlová výchylka objektu od jeho původní polohy, přičemž osa otáčení je obecně položena

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována