czposun
endisplacement, shift
frdéplacement m
geVerschiebung e
ruсмещение, сдвиг
skposun
cz

posun

prostorová změna polohy stavebního objektu nebo jeho části proti poloze v základní nebo předcházející etapě měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována