czpravoúhelníková vytyčovací síť
enorthogonal setting-out network, site grid
frréseau m orthogonal d'implantation
gerechtwinkliges Absteckungsnetz s
ruразбивочная прямоугольная сеть, квадратная разбивочная сетка
skpravouholníková vytyčovacia sieť
cz

pravoúhelníková vytyčovací síť

vytyčovací síť tvořená soustavou pravoúhelníků o zvolených délkách stran

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována