czprojektová hodnota vytyčované veličiny
endesigned value of a setting-out quantity
frvaleur f projetée de grandeur implantée (piquetée)
geprojektierter Absteckungswert r
ruпроектное значение разбивочной величины
skprojektová hodnota vytyčovanej veličiny
cz

projektová hodnota vytyčované veličiny

hodnota veličiny uvedená ve stavebním projektu a na vytyčovacím výkresu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována