czprůhyb
ensag, deflection
frflèche f, flexion f
geDurchbiegung e
ru
skpriehyb
cz

průhyb

přetvoření objektu nebo jeho části ve směru kolmém na převládající směr

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována