czpřehled vytyčovací sítě, výkres vytyčovací sítě
ensketch of staking-out network
frdessin m de réseau d'implantation
geÜbersicht e des Absteckungsnetzes
ruсхема разбивочной сети, рисунок разбивочной сети
skprehľad vytyčovacej siete, výkres vytyčovacej siete
cz

přehled vytyčovací sítě, výkres vytyčovací sítě

výkres, zobrazující přehledně polohu a tvar vytyčovací sítě, čísla bodů vytyčovací sítě a způsob jejich stabilizace, popř. další údaje o nich

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována