czpříčný posun
enlateral shift, transversal shift (displacement)
frdéplacement m transverse
geQuerverschiebung e
ruпоперечное смещение, поперечный сдвиг
skpriečny posun
cz

příčný posun

složka vodorovného posunu ve směru kolmém na delší obvodovou stranu stavebního objektu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována