czpůlící bod oblouku
encentral point of an arc
frpoint m de bissection d'un arc
geBogenmittelpunkt r
ru
skpoliaci bod oblúka
cz

půlící bod oblouku

bod uprostřed délky oblouku

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována