czrektifikační hodnota
enrectification value
frvaleur f de rectification, valeur f de redressement
geBerichtigungswert r
ruпоправочное значение
skrektifikačná hodnota
cz

rektifikační hodnota

rozdíl mezi polohou části stavební konstrukce nebo strojního zařízení určenou při kontrolním měření a polohou vyhovující požadované funkci nebo technickým předpisům; o tento rozdíl se posunují funkční části konstrukcí nebo zařízení při rektifikaci

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována