czrelativní posun
enrelative shift, relative displacement
frdéplacement m relatif
gerelative Verschiebung e
ruотносительное смещение
skrelatívny posun
cz

relativní posun

posun vzájemné polohy jednotlivých částí objektu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována