czsedání
ensettlement, subsidence
frtassement m
geSenken s
ruосадка
sksadanie
cz

sedání

svislý posun směrem dolů

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována