czskutečná hodnota geometrického parametru
enreal value of geometric parameter
frvaleur f vraie de paramètre géométrique
gewirklicher Wert r des geometrischen Parameters
ru
skskutočná hodnota geometrického parametra
cz

skutečná hodnota geometrického parametru

hodnota určená měřením s předepsanou přesností podle ČSN 73 0212 (ve stavebnictví a strojírenství)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována