czskutečná hodnota veličiny
enreal value of a quantity
frvaleur f vraie de grandeur
geIstwert r der Größe
ru
skskutočná hodnota veličiny
cz

skutečná hodnota veličiny

hodnota zjištěná měřením geometrické veličiny s určitou přesností

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována