czskutečná hodnota vytyčené veličiny
entrue value of the setting out quantity
frvaleur f vraie de grandeur implantée
geIstwert r der Absteckungswert
ruистинное значение вынесенной величины
skskutočná hodnota vytýčenej veličiny
cz

skutečná hodnota vytyčené veličiny

hodnota veličiny, která se blíží projektované hodnotě a pro daný účel je rozdíl obou hodnot prakticky zanedbatelný; je to hodnota získaná měřením s vyžadovanou přesností

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována