czsměrná hodnota vytyčené veličiny
enscheduled value of staked quantity
frcote f de grandeur implantée
geRichtwert r der abgestecken Größe
ru
sksmerná hodnota vytýčenej veličiny
cz

směrná hodnota vytyčené veličiny

hodnota odpovídající stanoveným výchozím podmínkám vytyčování

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována