czstavební geodézie
enbuilding surveying, surveying in civil engineering
frtopographie f de bâtiment
geBauvermessung e
ruгеодезия в строительстве
skstavebná geodézia
cz

stavební geodézie

část inženýrské geodézie řešící úkoly ve výstavbě při přípravě a tvorbě projektů, při realizaci staveb a při dokumentaci ukončené výstavby

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována