czstavební objekt s prostorovou skladbou
enspatial building structure
frbâtiment m à construction spatiale
geräumlich gestaltetes Bauobjekt s
ruстроительный объект с пространственной структурой
skstavebný objekt s priestorovou skladbou
cz

stavební objekt s prostorovou skladbou

stavební objekt, u něhož jsou všechny tři rozměry řádově stejně velké, popř. jehož svislý rozměr je podstatně větší; jsou to např. budova a jiné podobné objekty bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále