czsvětelná rovina
enplane of light
frplan m lumineux
geLichtebene e
ru
sksvetelná rovina
cz

světelná rovina

rovina, vytvořená optickým zařízením (světelným zdrojem se štěrbinou, prstencovou čočkou, laserovým paprskem apod.) k realizaci roviny při vytyčování nebo kontrolním měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována