czsvětelná stopa
enlight path
frtrace f lumineuse
geLichtspur e
ru
sksvetelná stopa
cz

světelná stopa

stopa světelné roviny na povrchu nebo uvnitř objektu, umožňující zaměření jeho rozměru a tvaru

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále