cztrasa
entrack
frtracé m
geStrecke e
ruтрасса
sktrasa
cz

trasa

prostorová čára určující směrový a výškový průběh liniové stavby

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována