czusměrňovací měření
enorientation measurement
frmesurage m d'orientation
geOrientierungsmessung e
ruпередача дирекционного угла
skusmerňovacie meranie
cz

usměrňovací měření

měření k přenesení směrníku do jiné výškové úrovně

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována