czvyhledávání podzemního vedení
ensearch(ing) for underground utilities, search(ing) for underground mains (el.), search(ing) for underground line
frlocalisation f de conduite souterraine
geAufsuchen s der unterirdischen Leitung
ruпоиск подземных линий, искание подземных коммуникаций
skvyhľadanie podzemného vedenia
cz

vyhledávání podzemního vedení

určování polohy, popř. hloubky uložení podzemního vedení na místě uložení vhodnými přístroji (např. elektromagnetickými hledači) nebo sondami

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována