czvytyčovací prvek
ensetting-out data
frélément m d'implantation
geAbsteckungselement s
ruразбивочный элемент
skvytyčovací prvok
cz

vytyčovací prvek

geometrická veličina (délka. úhel, převýšení, výška apod.) určující polohu předmětu vytyčování (bodu, přímky, roviny, úrovně apod.) vzhledem k vytyčovací síti, k dosavadnímu stavebnímu objektu, k prvkům prostorové polohy objektu, k srovnávací prostorové osnově objektu nebo ke konstrukčním prvkům objektu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována