czvytyčovací přímka
enalignment line, setting-out line, measuring line
frligne f d'implantation, ligne f d'alignement
geAbstecklinie e
ruразбивочная линия
skvytyčovacia priamka
cz

vytyčovací přímka

měřická přímka tvořená spojnicí bodů vytyčovací sítě nebo bodů na stranách vytyčovací sítě sloužící k vytyčování metodou pravoúhlých souřadnic

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována