czvytyčovací síť
ensetting-out network, control network
frréseau m d'implantation
geAbsteckungsnetz s
ruразбивочная сеть
skvytyčovacia sieť
cz

vytyčovací síť

měřická síť pro vytyčování polohy stavebních objektů

POZNÁMKA - pro vytyčování výšek slouží hlavní výškové body, které mohou být stabilizovány společně s body vytyčovací sítě

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována