czvytyčovací výkres
ensetting-out plan, setting-out drawing
frplan m d'implantation, dessin m d'implantation
geAbsteckplan r
ruразбивочный чертёж
skvytyčovací výkres
cz

vytyčovací výkres

výkres, na němž je zobrazen vytyčovaný (projektem navržený) stavební objekt nebo jeho část a v němž jsou uvedeny číselné hodnoty vytyčovacích prvků umožňující jeho vytyčení

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována