czvytyčovací výkres prostorové polohy
ensetting-out plan of location
frplan m d'implantation spatial
geräumlicher Absteckplan r
ruразбивочный чертёж пространственного положения
skvytyčovací výkres priestorovej polohy
cz

vytyčovací výkres prostorové polohy

vytyčovací výkres umožňující vytyčit prvky prostorové polohy objektu, tj. určit polohu objektu v souřadnicovém a výškovém systému nebo vzhledem k dosavadním technickým objektům nebo u objektů bez širší návaznosti na okolí k topografickým objektům

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována