czvytyčovací základna
ensetting-out baseline
frbase f d'implantation
geAbsteckungsbasis e
ru
skvytyčovacia základnica
cz

vytyčovací základna

základna sloužící k vytyčení nebo k řízení montážních prací stavebního objektu metodou protínání vpřed

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována