czvytyčovací značka
ensetting-out mark, bench mark
frmarque f d'implantation
geAbsteckungsmarke e
ruразбивочная марка
skvytyčovacia značka
cz

vytyčovací značka

měřická značka umožňující zhmotnění vytyčovaného geometrického prvku; je to např. ryska vyseknutá ve skobě, křížek, otvor, důlek v ocelové destičce nebo barevná značka na stavební konstrukci

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována