czvytyčování prostorové polohy objektu
ensetting-out of space position
frimplantation f de situation spatiale d'un objet
geAbsteckung e der Raumlage des Objektes
ruразбивка пространственного положения объекта
skvytyčovanie priestorovej polohy objektu
cz

vytyčování prostorové polohy objektu

vytyčování hlavní polohové čáry, hlavní osy nebo hlavních bodů trasy, charakteristických bodů osy a hlavních výškových bodů na určeném místě

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována