czvytyčování vrstevnice
ensetting-out of a contour (line)
frimplantation f de courbe de niveau
geAbsteckung e der Höhenlinie
ru
skvytyčovanie vrstevnice
cz

vytyčování vrstevnice

určení a vyznačení průběhu libovolné vrstevnice v terénu; v praxi jde nejčastěji o vytyčování zátopové čáry

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována