czzajišťovací značka
enwitness mark
frmarque f témoin
geSicherungsmarke e
ru
skzaisťovacia značka
cz

zajišťovací značka

měřická značka umístěná ve známém směru a vzdálenosti od vytyčovací značky a sloužící k jejímu zajištění, popř. vyhledání nebo obnovení

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována