czzajišťovací značka koleje
ensafety sing of a trackage
frmarque f témoin de rail
geSicherungsmarke r der Gleise
ru
skzaisťovacia značka koľaje
cz

zajišťovací značka koleje

trvalá zajišťovací značka odsazená od osy koleje obvykle ve směru normály, určená pro vytyčení a zajištění správné polohy koleje

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována