czzákladní měření
enbasic measurement, zero epoch measurement (of displacements and deformation)
frmesurage m de base
geNullmessung e
ruисходное измерение
skzákladné meranie
cz

základní měření

měření výchozího stavu v základní etapě, ke kterému se vztahují posuny nebo přetvoření zjištěné při etapových měřeních

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována