czzákladní vytyčovací síť
enbasic setting-out network
frréseau m d'implantation de base
geHauptabsteckungsnetz s
ruосновная разбивочная сеиь
skzákladná vytyčovacia sieť
cz

základní vytyčovací síť

vytyčovací síť sloužící k vytyčování prostorové polohy stavebního objektu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována