czzvedání, zdvihání
enuplift, upheaval
frsoulèvement m
geAufheben s, Hebung e
ruсдвиг
skzdvíhanie
cz

zvedání, zdvihání

svislý posun směrem zdola nahoru (vzhůru)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována