czželezniční geodézie
enrailway geodesy
frtopographie f appliquée ferroviaire
geEisenbahnvermessung e
ruгеодезия в железнодорожном транспорте
skželezničná geodézia
cz

železniční geodézie

část inženýrské geodézie řešící úkoly při výstavbě, provozu, údržbě a rekonstrukci železnic

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována