czželezniční polygonový bod
enrailway traverse point
frpoint m de cheminement ferroviaire
geEisenbahnpolygonpunkt r
ruжелезнодорожный полигонометрический пункт
skželezničný polygónový bod
cz

železniční polygonový bod

bod podrobného bodového pole zřízený v obvodu celostátní dráhy nebo v jejím ochranném pásmu, evidovaný drážní organizací; má také číslování podle traťových úseků

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována