czželezniční polygonový pořad
enrailway traverse
frcheminement m ferroviaire
geEisenbahnpolygonzug r
ruжелезнодорожный полигонометрический ход
skželezničný polygónový ťah
cz

železniční polygonový pořad

polygonový pořad vedený v obvodu celostátní dráhy nebo v jejím ochranném pásmu, tvořený železničními polygovými body; přesnost těchto bodů odpovídá přesnosti bodů podrobného polohového bodového pole podle ČSN 73 0415 Geodetické body

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována