czkontrolní bod
encheck point
frpoint m de contrôle
geKontrollpunkt r
ruконтрольный пункт, контрольная точка
skkontrolný bod
cz

kontrolní bod

1: bod použitý ke kontrole jiného bodu, např. zaměřením délky mezi kontrolním a určovaným bodem nebo 2x určený bod, jehož poloha (výška) byla zaměřena dvojím nezávislým měřením

2: vybraný bod části stavební konstrukce důležitý z hlediska její skladby, u kterého se předpisuje a kontroluje odchylka v poloze, popř. výšce (IG)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována