czkoruna silniční komunikace
encrown, top of the road
frcouronne f d'une communication routière
geStraßenkrone e
ruдороженное полотно
skkoruna cestnej komunikácie
cz

koruna silniční komunikace

povrchová část silniční komunikace složená z dopravních pruhů nebo pásů, chodníků, dělících pásů, vodicích proužků a krajnic, popř. i sjízdných rigolů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 6100 -1 Názvosloví pozemních komunikací - část 1
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována