czkótování
endimensioning
frinscription f de cotes, indication f des cotes
geKotieren s
ruкартометрическое определение отметок и длин
skkótovanie
cz

kótování

vyznačování kót (délkových, výškových) na mapě, výkresu nebo náčrtu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována