czlineární interpolace vrstevnic
enlinear interpolation of contour lines
frinterpolation f linéaire de courbes de niveaux
geLinearinterpolation e der Höhenlinien
ruлинейная интерполяция горизонталей
sklineárna interpolácia vrstevníc
cz

lineární interpolace vrstevnic

interpolace vrstevnic, při níž se za spojnici dvou interpolovaných výškových bodů používá přímka

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována