czdigitální vyjádření (naměřené veličiny)
endigital indication
frindication f numérique (de mesurande)
geDigitalanzeige e
ru
skdigitálne vyjadrenie (zmeranej veličiny)
cz

digitální vyjádření (naměřené veličiny)

způsob vyjádření naměřené hodnoty prostřednictvím čísla, jež přímo označuje naměřenou hodnotu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována