czúhelník
ensquare
fréquerre f
geWinkel r
ru
skuholník
cz

úhelník

nástroj tvaru L z vhodného materiálu, určený pro vyznačení pravého úhlu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále